konkurs dla studentów architektury

Wyniki

I miejsce

Projekt świadczy o podjęciu procesu twórczego, którego wyróżnikiem jest nie tylko generowanie pomysłów, ale również ich ostra selekcja i trafne dopasowanie do zaproponowanego hasła "Cztery żywioły". Oprócz konsekwencji poszukiwań, jury docenia ostateczny kształt pomysłu i sposób jego rozpisania w opisie projektu. Poszczególne rozwiązania znakomicie odpowiadają założeniom konkursu, ujawniają prawdziwe zainspirowanie włókno-cementem. Zwłaszcza jego lekkością i giętkością. Warto zwrócić uwagę, że projekt jest ingerencją nieinwazyjną, nie niszczy tkanki miejskiej. Bardzo mocnym atutem pracy konkursowej jest zwrócenie się w stronę człowieka. Potencjalny użytkownik przestrzeni traktowany jest jako uczestnik działań, osoba dynamiczna, pragnąca wejść w relacje z otoczeniem. Poprzez zaangażowanie wielu sfer zmysłowości praca ma wymiar koncepcji optymistycznej, dostarczającej impulsów do pozytywnego myślenia o świecie w tym właśnie miejscu Wrocławia. Projekt powstał z inspiracji i sam może stać się źródłem dalszych inspiracji. Zapoznawanie się z nim dostarczało najwyższej satysfakcji w tym konkursie.

II miejsce

Projekt stawia na jasny i przejrzysty przekaz. Autorzy podjęli grę wyobraźni, w której główną regułą jest odsłonięcie procesu twórczego. Dzięki logice przekazu odbiorca projektu szybko się orientuje co jest głównym zamysłem projektu i jaką drogą został on osiągnięty, przy czym skala niezwykłości samego pomysłu jest wysoka. Pracę charakteryzuje elastyczność formy, odkrycie wartości włókno-cementu jako materiału wchodzącego w skład tworzyw współczesnej architektury. Cenne są aspekty wizji dotyczącej aktywizacji ruchu ulicznego. Projektanci w sposób wyjątkowy operują wyobrażeniem nie tylko pojedynczych reakcji ale również zachowań grup ludzkich. Z tej perspektywy trafnie sformułowali przewidywane wrażenia estetyczne, będące reakcją na ich projekt. W dyskusji jurorów zauważono i wysoko oceniono modyfikowalność projektu, jego uniwersalność traktowaną jako potencjalne możliwości odniesień do zastanej przestrzeni miejskiej.

III miejsce

Jury docenia odwagę projektanta. Nie ukrywa też swojego pozytywnego zaskoczenia. Projekt dowodzi tego jak giętkość materiału może generować giętkość myślenia twórczego. Niezależnie od tego, jak współczesny język traktuje słowo "efekt", prezentowana praca sprawia dobre wrażenia, które nie są jedynie "pierwszymi wrażeniami". Projekt wzbudził zainteresowanie i ciekawą dyskusję, spełnia też celnie wymogi konkursu, wskazując na twórcze wykorzystanie włókno-cementu.

Nagroda publicznościProjekt ten zyskał największą liczbę głosów zdobywając tytuł nagrody publiczności a jego autorki otrzymały od nas nagrodę - dysk zewnętrzny WD My Book o pojemności 4 terabajtów.
Patronat medialny: